ไปที่เนื้อหา


คำสงวนสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้โดยละเอียดในการเข้าถึงเว็บไซต์ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ สื่อมัลติมีเดีย หน้าจอต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ Sorcery World (www.sorceryworld.com) ภาพวาด และบทความใดๆ ที่เขียนขึ้นโดยเว็บไซต์และทีมงาน ไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขายถ่ายโอน หรือดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นตัวอักษร โดยแจ้งชัดจากทางเว็บไซต์ก่อน ทั้งนี้เว้นแต่ จะมีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ อันได้แก่ การแชร์หรือแบ่งปันเนื้อหา สาระ ผ่านระบบ Social Network ที่มีการเชื่อมและแสดงที่มาโดยตรง (หรือผ่านปุ่มแบ่งปันในเว็บไซต์) เป็นการอนุญาตสิทธิโดยเว็บไซต์ สามารถใช้ได้ เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ ภายใต้การปรากฎของลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน ถูกต้อง

รูปภาพบนเว็บไซต์ www.sorceryworld.com เป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์เฉพาะภายใต้เว็บไซต์ www.sorceryworld.com ไม่ใช่ภาพสาธารณะ ไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขายถ่ายโอน หรือดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเพื่อส่วนตัวหรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ข้อมูล ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฎในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดในเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของเว็บไซต์ ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ ได้รับการเขียนขึ้นและรวบรวมไว้ภายใต้ลิขสิทธิ์เฉพาะของ www.sorceryworld.com ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ ไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขายถ่ายโอน หรือดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเพื่อส่วนตัวหรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

กฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

©Copyright สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 www.sorceryworld.com l ติดต่อด้านลิขสิทธิ์ mugglev@gmail.com


นโยบายความเป็นส่วนตัว


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sorceryworld.com ทางเว็บไซต์ใช้ระบบ "คุกกี้" (Cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอจากผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" คือข้อมูลที่ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าชมเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยทางเว็บไซต์ และจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางเว็บไซต์

การรวบรวมและสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางผู้ใช้บริการของเว็บไซต์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการของทางเว็บไซต์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลของผู้ใช้ จะไม่ถูกนำไปใช้, เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากเว็บไซต์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทางเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านกระบวนการสมัคร แต่เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ข้อมูลที่ถูกรวบรวมขึ้นโดยทางเว็บไซต์ จะปกปิดเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ เว้นแต่ท่านจะเป็นผู้อนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่นั้น เช่น อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีเฟสบุ๊ค ฯลฯ ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการบังคับ หรือเรียกเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการจัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น นอกจากนี้ทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูล่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะช่องทางใดๆ เว้นแต่ ท่านได้กำหนดสิทธิ์ในการเผยแพร่นั้นด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการร้องขอรหัสผ่าน ซึ่งเป็นความลับของท่าน ยกเว้นกรณีที่ท่านต้องการให้เราตรวจสอบข้อบกพร่องการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางชื่อผู้ใช้ของท่าน ทั้งนี้ภายใต้ความปลอดภัยของท่าน ทางเว็บไซต์จะปกปิดเป็นความลับ จะไม่มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม หรือข้อมูลเชิงลึกจากทางเว็บไซต์ หากท่านไม่ได้ร้องขอเอง ฉะนั้นโปรดระมัดระวังการล่อลวงจากบุคคลภายนอกที่แอบอ้างเป็นทีมงานของเว็บไซต์ sorceryworld.com