ไปที่เนื้อหา-----

Event: เปิดลงทะเบียนเข้าเรียนเอลฟ์ประจำบ้าน

in ปฏิทินเทศกาล
Added by House-elf Academy, 14 ม.ค. 2022


ระยะเวลา 25 ม.ค. 2022 (ตลอดวัน)

House-elf Academy


ภาพที่โพสต์

สถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้าน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2022 ทางสถาบันจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญ

ลงทะเบียนเข้าเรียนสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้าน ณ อาคารสำนักงานเอลฟ์ประจำบ้าน
0 ความคิดเห็น