ไปที่เนื้อหา-----

Event: เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2022

in ปฏิทินเทศกาล
Added by House-elf Academy, 14 ม.ค. 2022


ระยะเวลา 05 ก.พ. 2022 (ตลอดวัน)

House-elf Academy


ภาพที่โพสต์

สถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้าน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

สถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้านจะมีการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2022 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022

โปรดเตรียมตั๋วโดยสารเรือมฤตยูของท่านให้พร้อม และยื่นให้กับรุ่นพี่ที่ดูแลในจุดเทียบท่า
0 ความคิดเห็น