ไปที่เนื้อหารูปภาพ

รายละเอียดแพทช์อัปเดต : สมาคมนักสมุนไพรมี 2 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 WISES COUNCIL

WISES COUNCIL
  • พ่อมดแม่มดทั่วไป
  • พลังเวทย์ : 70
  • เลือด : 70

 • สภาผู้วิเศษ
 • ---:: ฉายา ::---
  สภาผู้วิเศษ

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,099 โพสต์

โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2020 - 05:38 PM

12 เม.ย. 2018
- นำเข้าสมุนไพรเข้าระบบของแรร์ฟาตโต ซึ่งต้องทดสอบก่อนว่าสามารถรองรับปริมาณสินค้ามากมายทั้งหมดได้หรือไม่
- เมล็ดพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกวางจำหน่ายที่แรร์ฟาตโต
 
18 พ.ค. 2018
- อัปเดต คำแนะนำการปลูกสมุนไพร สำหรับพ่อมดแม่มด ให้ตรงตามรูปแบบการส่งเมล็ดพันธุ์ใหม่
 
8 ก.พ. 2019
- เพิ่มฟอรั่มแปลงปลูกสมุนไพรชนิดต่างๆ
 • แปลงปลูกกระเทียม
 • แปลงปลูกเปปเปอร์มินต์
 • แปลงปลูกกะหล่ำปลี
 • แปลงปลูกคาร์เนชั่น
 • แปลงปลูกต้นแอฟริกัน ไวโอเล็ต
 • แปลงปลูกทับทิม
 • แปลงปลูกฟักทอง
โดยการปลูกสมุนไพรหลังจากนี้ให้ปลูกในแปลงชนิดนั้นๆตามที่ตัวเองต้องการปลูกให้ถูกต้อง
 
20 ต.ค 2019
- เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปลูกและผลผลิตจากการปลูกเมล็ดสมุนไพรในแรร์ฟาตโตดังนี้
   จากเดิม
 • เมล็ดกระเทียม ให้ผลผลิตต่อถุงที่ 1 ต้น / ระยะเวลาการปลูก 3 วัน
 • เมล็ดเปปเปอร์มินต์ ให้ผลผลิตต่อถุงที่ 1 ต้น / ระยะเวลาการปลูก 5 วัน
 • เมล็ดกะหล่ำปลี ให้ผลผลิตต่อถุงที่ 1 ต้น / ระยะเวลาการปลูก 6 วัน
 • เมล็ดคาร์เนชั่น ให้ผลผลิตต่อถุงที่ 3 ต้น / ระยะเวลาการปลูก 7 วัน
 • เมล็ดแอฟริกันไวโอเล็ต ให้ผลผลิตต่อถุงที่ 3 ต้น / ระยะเวลาการปลูก 9 วัน
 • เมล็ดทับทิม เก็บเกี่ยวได้วันละ 1 ครั้ง / ระยะเวลาการปลูก 20 วัน 
   เปลี่ยนเป็น
 • เมล็ดกระเทียม ให้ผลผลิตต่อถุงที่ 1 ต้น / ระยะเวลาการปลูก 3 วัน
 • เมล็ดเปปเปอร์มินต์ ให้ผลผลิตต่อถุงที่ 2 ต้น / ระยะเวลาการปลูก 5 วัน
 • เมล็ดกะหล่ำปลี ให้ผลผลิตต่อถุงที่ 3 ต้น / ระยะเวลาการปลูก 6 วัน
 • เมล็ดคาร์เนชั่น ให้ผลผลิตต่อถุงที่ 4 ต้น / ระยะเวลาการปลูก 7 วัน
 • เมล็ดแอฟริกันไวโอเล็ต ให้ผลผลิตต่อถุงที่ 5 ต้น / ระยะเวลาการปลูก 9 วัน
 • เมล็ดทับทิม เก็บเกี่ยวได้วันละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 15 ครั้ง / ระยะเวลาการปลูก 20 วัน 
- เปลี่ยนการหาสมุนไพรเป็นการหาสมุนไพรด้วยการโรลเพลย์
 • เทคนิคเบื้องต้นในการหาสมุนไพรก็จะประกอบไปด้วยการโรลเพลย์ที่มีคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับการเก็บสมุนไพรนั้นๆ เป็นต้น
- เปลี่ยนวิธีการใช้ผนึกรักษาสภาพ
 • หากประสงค์ ต้องประกาศใช้ผนึกรักษาสภาพก่อนที่สมุนไพรจะตาย
 • เมื่อสมุนไพรตายผนึกรักษาสภาพจึงจะถูกใช้งาน
 • ผนึกรักษาสภาพถูกใช้งานไปแล้วจึงต้องประกาศใช้ผนึกใหม่เพื่อป้องกันสมุนไพรตายครั้งต่อไป
- เพิ่มเติมสมุนไพรน้ำได้แก่
 • ผักไผ่น้ำ (knotweed) - ย้ายจากแนวป่าไฮแลนด์ไปยังริมทะเลสาบไฮแลนด์
 • หญ้าเหงือกปลา (Gillyweed) - เพิ่มในทะเลสาบไฮแลนด์
 • บัวบก (Gotu Kola) - เพิ่มริมทะเลสาบไฮแลนด์
 • ดอกบัว (Lotus) - เพิ่มลอยอยู่ในทะเลสาบไฮแลนด์
 • กระจับ (Water Caltrops) - เพิ่มลอยอยู่ในทะเลสาบไฮแลนด์
 • กก (Sedge) - เพิ่มริมทะเลสาบไฮแลนด์
 
18 พ.ย. 2019
- เปลี่ยนแปลงการใช้ขนมปังในการบูชาเพื่อเก็บภูษาทอง จากเดิม ใช้ไอเทมในตู้นิรภัย จากร้านของฝากของควอลคอสซ่า เป็น การโรลเพลย์ทำขนมปังด้วยตนเองที่เมอริเน่คาเฟ่ และแนบลิงก์การทำขนมปังที่เสร็จสมบูรณ์มาพร้อมกับการหาสมุนไพรด้วย
 
19 มี.ค 2020
- เปลี่ยนแปลงระดับขั้นการปลูกสมุนไพร ดังนี้
   จากเดิม
 • พ่อมดแม่มดฝึกหัด - ระดับขั้น 2 สมุนไพรที่ปลูกได้คือ กระเทียม, เปปเปอร์มินต์, กะหล่ำปลี และคาร์เนชั่น
 • ระดับขั้น 3 ขึ้นไป จึงจะสามารถปลูก แอฟริกัน ไวโอเล็ต และทับทิมได้
   เปลี่ยนแปลงให้ปลูกได้ตามระดับขั้น ดังนี้
 • พ่อมดแม่มดฝึกหัด สมุนไพรที่สามารถปลูกได้เพียง กระเทียม และเปปเปอร์มินต์
 • พ่อมดแม่มดระดับขั้น 1 ขึ้นไป สมุนไพรที่สามารถปลูกได้ มีดังนี้ กระเทียม, เปปเปอร์มินต์ และกะหล่ำปลี
 • พ่อมดแม่มดระดับขั้น 2 ขึ้นไป สมุนไพรที่สามารถปลูกได้ มีดังนี้ กระเทียม, เปปเปอร์มินต์, กะหล่ำปลี และคาร์เนชั่น
 • พ่อมดแม่มดระดับขั้น 3 ขึ้นไป สมุนไพรที่สามารถปลูกได้ มีดังนี้ กระเทียม, เปปเปอร์มินต์, กะหล่ำปลี, คาร์เนชั่น และแอฟริกัน ไวโอเล็ต
 • พ่อมดแม่มดระดับขั้น 5 ขึ้นไป สมุนไพรที่สามารถปลูกได้ มีดังนี้ กระเทียม, เปปเปอร์มินต์, กะหล่ำปลี, คาร์เนชั่น, แอฟริกัน ไวโอเล็ต และทับทิม
- เปลี่ยนแปลงราคาเมล็ดพันธุ์ ดังนี้
   จากเดิม
 • เมล็ดกระเทียม 50 P.
 • เมล็ดเปปเปอร์มินต์ 100 P.
 • เมล็ดกะหล่ำปลี  150 P.
 • เมล็ดคาร์เนชั่น 250 P.
 • เมล็ดแอฟริกัน ไวโอเล็ต 500 P.
 • เมล็ดทับทิม 3,000 P.
   เปลี่ยนเป็น
 • เมล็ดกระเทียม 70 P.
 • เมล็ดเปปเปอร์มินต์ 150 P.
 • เมล็ดกะหล่ำปลี 300 P.
 • เมล็ดคาร์เนชั่น 800 P.
 • เมล็ดแอฟริกัน ไวโอเล็ต 1,500 P.
 • เมล็ดทับทิม 7,500 P.
- เปลี่ยนแปลงราคารับซื้อสมุนไพรที่ได้จากการปลูก ดังนี้
   จากเดิม
 • กระเทียม 250 P.
 • เปปเปอร์มินต์ 600 P.
 • กะหล่ำปลี 750 P.
 • คาร์เนชั่น 1,750 P.
 • แอฟริกัน ไวโอเล็ต 5,250 P.
 • ทับทิม 25,000 P.
   เปลี่ยนเป็น
 • กระเทียม 775 P.
 • เปปเปอร์มินต์ 575 P.
 • กะหล่ำปลี 675 P.
 • คาร์เนชั่น 975 P.
 • แอฟริกัน ไวโอเล็ต 1,975 P.
 • ทับทิม 26,500 P.
- เพิ่มข้อจำกัดในการปลูกสมุนไพร หนึ่งชนิดห้ามปลูกเกิน 5 กระทู้พร้อมกัน (จะปลูกกระทู้ต่อไปได้เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเท่านั้น)
- นำมะเดื่อออกจากสมุนไพรจากการหา
- ประกาศวันหยุดสมาคมนักสมุนไพร คือ ทุกวันพุธ
 • ไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ปลูกและหาสมุนไพร
 • ไม่ต้องมารดน้ำ ทางสมาคมจะนับวันให้อัตโนมัติ ยกตัวอย่าง กระทู้ปลูกคาร์เนชั่น หากรดน้ำวันที่ 3 ในวันอังคาร วันพุธสมาชิกไม่ต้องมาทำการรดน้ำใดใด (ถือซะว่าวันพุธฝนตก) แต่สมาชิกสามารถรดน้ำวันที่ 5 ในวันพฤหัสบดีได้เลย
 • หากวันเก็บเกี่ยวตรงกับวันพุธ ให้นับวันถัดไปเป็นวันเก็บเกี่ยวแทนคือวันพฤหัสบดี


#2 WISES COUNCIL

WISES COUNCIL
  • พ่อมดแม่มดทั่วไป
  • พลังเวทย์ : 70
  • เลือด : 70

 • สภาผู้วิเศษ
 • ---:: ฉายา ::---
  สภาผู้วิเศษ

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,099 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 มิถุนายน 2020 - 09:39 PM

28 มิ.ย. 2020

- กำหนดให้สมาชิกซ่อนข้อความใด ๆ ในโรลเพลย์หาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเอ็นไดว์และภูษาทอง เพื่อป้องกันจากคัดลอกจากสมาชิกท่านอื่น ๆ เนื่องจากสมาชิกควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการหาสมุนไพรดังกล่าวด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นไปด้วยการทดลองจริง หรือสอบถามจากผู้รู้

- เปิดให้มีการนับจำนวนโพสต์ในฟอรั่มหาสมุนไพรทั้งหมดของสมาคมนักสมุนไพร#3 WISES COUNCIL

WISES COUNCIL
  • พ่อมดแม่มดทั่วไป
  • พลังเวทย์ : 70
  • เลือด : 70

 • สภาผู้วิเศษ
 • ---:: ฉายา ::---
  สภาผู้วิเศษ

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,099 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2021 - 07:36 PM

3 ต.ค. 2020ติดแท็กอย่างน้อยหนึ่งแท็กหรือให้มากกว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้: ประกาศ

0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้งานที่ซ่อนตัว