ไปที่เนื้อหาเอลฟ์ประจำบ้านเปิดรับศาสตราจารย์เข้าสอนจำนวนมาก!


มี 21 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Faraino หายตัวลึกลับ

Faraino หายตัวลึกลับ

 • Guests

โพสต์เมื่อ 06 มีนาคม 2018 - 12:45 PM

เอลฟ์ประจำบ้านเปิดรับศาสตราจารย์เข้าสอนจำนวนมาก!

 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเวทมนตร์ใหม่ โดยกำหนดรายวิชาที่เปิดสอนพื้นฐานดังนี้

 1. สมุนไพรศาสตร์*
 2. ปรุงยา*
 3. รสายนเวท (เล่นแร่แปรธาตุ)
 4. เครื่องราง
 5. วัตถุเวทมนตร์
 6. อาหารเวทมนตร์
 7. การบำบัดด้วยเวทมนตร์
 8. มายาและภาพลวงตา
 9. พยากรณ์ศาสตร์
 10. ดาราศาสตร์
 11. วิญญาณและปีศาจ
 12. ภูตวิเศษ*
 13. คาถาทั่วไปและคาถาเพื่อการป้องกันตัว*
 14. คำสาปและคำแช่ง
 15. พิธีกรรม
 16. ประวัติศาสตร์โลกเวทมนตร์*
 17. ตำนานและความเชื่อ
 18. อักขระเวทมนตร์ เช่น รูน เฮียโรกริฟฟิก หรือสัญลักษณ์เวทมนตร์อื่นๆ
 19. ควิดดิช
 20. แปลงร่าง
 21. วาดรูป เพื่อนำไปใช้เป็นภาพสินค้าของร้านค้าเวทมนตร์ต่างๆ ในอนาคต
 22. วิชาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น

หมายเหตุ วิชาที่มีดอกจัน (*) กำหนดให้เนื้อหาที่ต้องสอนอยู่ภายใต้ขอบเขตของโลกเวทมนตร์เท่านั้น นั่นหมายความว่าผู้สอนจะต้องมีความรู้ในด้านนั้นๆ ของโลกเวทมนตร์อย่างมากพอก่อน สามารถสอนที่นอกเหนือได้ แต่หลักใหญ่ต้องสอนเนื้อหาหลักของโลกเวทมนตร์ก่อน

 

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
 2. มีความสามารถในการโรลเพลย์ หรือเข้าใจการโรลเพลย์เป็นอย่างดี เพราะการสอนจะมุ่งเน้นการโรลเพลย์เป็นสาระสำคัญ
 3. มีจินตนาการที่สามารถทำให้เนื้อหาในชั้นเรียนสนุกมีสีสัน
 4. การเรียนของเอลฟ์ประจำบ้านจะมีการสอนในทุกๆ เดือน ไม่มีระบบเปิดเทอมหรือปิดเทอม ผู้สอนสามารถสอนได้ในช่วงเวลาที่สะดวก
 5. หลักๆ ที่เราต้องการในห้องเรียนคือ การสร้างบรรยากาศของการเรียนมากกว่าเนื้อหาที่จะนำมาสอน การโรลเพลย์คือการสร้างความสนุกให้เกิดขึ้นกับเรื่องราวและเหตุการณ์ หากเน้นเนื้อหาวิชาการมากเกินกว่าการสร้างบรรยากาศจะทำให้น่าเบื่อ
 6. ผู้สอนจะต้องทำบันทึกการเรียนการสอนของคุณส่งให้ทางการเพื่อรับเงินเดือน กรณีที่ว่างเว้นจากการสอนเกิน 3 เดือนจะมีผลให้ถูกปลดจากตำแหน่ง

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 10 เมษายน
 2. ผู้สมัครต้องมีจำนวนโพสต์ถึง 15 โพสต์ เพื่อเข้าถึงห้องแชทที่ร้านน้ำชาเมอริเน่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในการสัมภาษณ์
 3. วันสัมภาษณ์ 11-15 เมษายน
 4. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก
  • ชื่อวิชาที่ต้องการสอน
  • เหตุผลที่อยากสอน
  • อายุจริงๆ ของคุณ
  • มีความประสงค์จะใช้ไอดีหลักในการสอนหรือไอดีใหม่
  • ตัวอย่างบทเรียนที่คิดว่าจะสอน#2 Sinig Crescendo

Sinig Crescendo
  • ครึ่งแวมไพร์
  • +l ไม้กายสิทธิ์ l+
   ไม้แอช, 5 1/2 นิ้ว
   ประดับมูนสโตน
  • ศาสตร์พื้นฐาน
  • พลังเวทย์ : 4
  • เลือด : 15
  • คาร์แรคเตอร์
  • ตู้นิรภัย
  • หีบเครื่องยา

 • ผู้ป่วย
 • ---:: ฉายา ::---
  พ่อมดแม่มดขั้น 4

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,512 โพสต์

โพสต์เมื่อ 06 มีนาคม 2018 - 01:43 PM

 
ขอยกเลิกการสมัครครับ!

แก้ไขโดย Sinig Crescendo 09 มีนาคม 2018 - 03:04 PM


#3 Qualcosa Hunter

Qualcosa Hunter
  • ครึ่งวีล่า
  • +l ไม้กายสิทธิ์ l+
   ไม้ฮอลลี่ 11 1/2 นิ้ว
   ขนหางเธสตรอล
   ยืดหยุ่นดี
  • ศาสตร์พันธสัญญาแห่งไซรอน
  • พลังเวทย์ : 105
  • เลือด : 300
  • คาร์แรคเตอร์
  • ตู้นิรภัย

 • ผู้ป่วย
 • ---:: ฉายา ::---
  พ่อมดแม่มดขั้น 7

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,132 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 มีนาคม 2018 - 01:15 AM

ชื่อวิชาที่ต้องการสอน - วัตถุเวทมนตร์

เหตุผลที่อยากสอน - เนื่องจากได้รับหน้าที่การสอนในรายวิชาดังกล่าวมาก่อนแล้วและมีความประสงค์จะสานต่อรายวิชา

อายุจริงๆ ของคุณ - 24

มีความประสงค์จะใช้ไอดีหลักในการสอนหรือไอดีใหม่ - ไอดีหลัก

ตัวอย่างบทเรียนที่คิดว่าจะสอน

- โบราณคดีเวทมนตร์ (ครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์และตัวอย่างวัตถุเวทมนตร์)

- ประเภทและการจำแนกวัตถุเวทมนตร์ (ครอบคลุมเนื้อหาผลทางเวทมนตร์ของวัตถุแต่ละชิ้น)

- การสร้างวัตถุเพื่อผลทางเวทมนตร์ (เนื้อหาการประกอบสร้าง ความเข้ากันได้ ความขัดแย้งของวัตถุที่จะนำมาประกอบสร้าง)#4 Lucift Hunter

Lucift Hunter
  • ครึ่งแวมไพร์
  • +l ไม้กายสิทธิ์ l+
   ไม้ฮอว์ทอร์น, 12 1/2 นิ้ว
   ขนหางยูนิคอร์น
   ยืดหยุ่นปานกลาง
  • ศาสตร์มิติเงาวิญญาณ
  • พลังเวทย์ : 7
  • เลือด : 20
  • คาร์แรคเตอร์
  • ตู้นิรภัย

 • พ่อมดแม่มด
 • ---:: ฉายา ::---
  พ่อมดแม่มดขั้น 7

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,081 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 มีนาคม 2018 - 02:07 AM

ชื่อวิชาที่ต้องการสอน - รสายนเวท (เล่นแร่แปรธาตุ)
เหตุผลที่อยากสอน - เป็นความตั้งใจตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนของที่นี่ เมื่อจบแล้วก็อยากนำสิ่งที่สนใจ และทำการศึกษามาต่อยอด
อายุจริงๆ ของคุณ - 25
มีความประสงค์จะใช้ไอดีหลักในการสอนหรือไอดีใหม่ - ไอดีหลัก
ตัวอย่างบทเรียนที่คิดว่าจะสอน
- หลักการของการแปรธาตุ และ องค์ประกอบขั้นต้น (พื้นฐาน)
- กฎและข้อควรปฎิบัติของการเล่นแร่แปรธาตุ
- การแปรผันของสสารในรูปแบบต่างๆ และการรวมของสสาร
- เวทมนตร์กับการแปรธาตุ

#5 Sabrina Declair

Sabrina Declair
  • ครึ่งดรายแอด
  • +l ไม้กายสิทธิ์ l+
   ไม้ฮอลลี่, 10 1/2 นิ้ว
   ประดับบลูสโตน
  • ศาสตร์พื้นฐาน
  • พลังเวทย์ : 4
  • เลือด : 10
  • คาร์แรคเตอร์
  • ตู้นิรภัย
  • หีบเครื่องยา

 • ศาสตราจารย์
 • ---:: ฉายา ::---
  พ่อมดแม่มดขั้น 4

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,540 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 มีนาคม 2018 - 02:10 AM

 • ชื่อวิชาที่ต้องการสอน : อาหารเวทมนตร์
 • เหตุผลที่อยากสอน : เป็นคนชอบทำอาหารมากๆ และอยากจะส่งต่อความรู้ในด้านการทำอาหารให้กับคนอื่น
 • อายุจริงๆ ของคุณ : 22
 • มีความประสงค์จะใช้ไอดีหลักในการสอนหรือไอดีใหม่ : ประสงค์จะสร้างไอดีใหม่ในการสอน
 • ตัวอย่างบทเรียนที่คิดว่าจะสอน

​คุณสมบัติของวัตถุดิบ (พื้นฐาน)

วิธีการทำอาหารคาวและหวาน

คาถาพิเศษสำหรับเอฟเฟคในอาหาร#6 Katelyn Fernandes

Katelyn Fernandes
  • พ่อมดแม่มดทั่วไป
  • +l ไม้กายสิทธิ์ l+
   ไม้แพร์, 10 นิ้ว
   ประดับแจสเปอร์
  • ศาสตร์พื้นฐาน
  • พลังเวทย์ : 12
  • เลือด : 60
  • คาร์แรคเตอร์
  • ตู้นิรภัย
  • หีบเครื่องยา

 • พ่อมดแม่มด
 • ---:: ฉายา ::---
  พ่อมดแม่มดขั้น 4

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,501 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 มีนาคม 2018 - 02:02 PM

ชื่อวิชาที่ต้องการสอน
- ตำนานและความเชื่อ
เหตุผลที่อยากสอน
- สนใจในเรื่องตำนานและความเชื่อของโลกเวทมนตร์ ชอบความเชื่อของชาวแวรี่ และมีใจรักในความเป็นครูหรืออาจารย์สอนค่ะ
อายุจริงๆ ของคุณ
- 18 ย่าง 19
มีความประสงค์จะใช้ไอดีหลักในการสอนหรือไอดีใหม่
- ไอดีหลักค่ะ
ตัวอย่างบทเรียนที่คิดว่าจะสอน
- ตำนานการเกิดโลกเวทมนตร์
- วงล้อแห่งปี : ฤดูกาลของผู้วิเศษ
- ความเชื่อเครื่องรางฮอลลี่และวันขอบคุณมิตรภาพ
- บทเรียนพิเศษจากแวรี่ : ตำนานปกรณัมกรีก-โรมัน

แก้ไขโดย Katelyn Fernandes 10 มีนาคม 2018 - 01:21 PM


#7 Mannabell Bromios

Mannabell Bromios
  • พ่อมดแม่มดทั่วไป
  • +l ไม้กายสิทธิ์ l+
   ไม้โรวัน, 11 นิ้ว
   ขนยูนิคอร์น
   นุ่มพอควร
  • ศาสตร์พื้นฐาน
  • พลังเวทย์ : 4
  • เลือด : 20
  • คาร์แรคเตอร์
  • ตู้นิรภัย

 • ถูกจองจำ
 • ---:: ฉายา ::---
  พ่อมดแม่มดขั้น 4

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,526 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 มีนาคม 2018 - 03:36 AM

-- แมนนาเบลล์เห็นประกาศฉบับนี้ตั้งแต่สองวันก่อน การสอน ดูจะให้ความสุขแก่เธอมากกว่าการเรียน ดังนั้นประกาศฉบับนี้ จึงดึงดูดดวงตาแห่งความหวังของเธอไม่น้อยทีเดียว แต่เธอไม่ตัดสินใจลงสมัครโดยทันที

หลังจากที่เธอได้วางโครงเรื่องต่างๆ ที่เธอตั้งใจอยากจะสอนจนครบเสร็จสิ้นแล้ว

เธอเกรงอยู่หลายขณะว่าเธออาจจะไม่มีคุณสมบัติมากพอในการเป็นศาสตราจารย์ แม้ว่าคุณสมบัติของเธอจะครบทุกข้อตามประกาศก็ตาม

ความคิดว่าจะไม่สมัคร และความคิดที่จะสมัครของเธอตีกันอยู่ในหัวร่วมสองวันครบถ้วน ก่อนที่ความตั้งใจจะลงสมัครของเธอจะชนะในไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ เพราะเธอเพิ่งได้อ่านเรื่องการคัดเลือกนักเรียนที่จตุรัสวิตเชอรี ได้เห็นพ่อมดแม่มดหน้าใหม่ที่น่าจะสนใจในวิชาที่เธอตั้งใจจะสอน ไม่นานนัก เธอตัดสินใจมาที่สำนักพิมพ์อีกครั้ง แล้วลงชื่อสมัครเป็นศาสตราจารย์ในวิชาธรณีวิทยา โลก และดาราศาสตร์

 

ชื่อวิชาที่ต้องการสอน : วิชาดาราศาสตร์ (ธรณีวิทยา โลก และดาราศาสตร์)

เหตุผลที่อยากสอน : มีความถนัด ความรู้ และความสนใจเป็นพิเศษอย่างมากในเรื่องดาราศาสตร์ จากปกติที่ชื่นชอบในด้านดาราศาสตร์อยู่แล้ว หากจะผสมผสานไปด้วยเวทมนตร์ จะเป็นการดีอย่างที่สุดทีเดียว หากจะมีใครที่สอนวิชาดาราศาสตร์ในโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์เอลฟ์ประจำบ้าน เห็นทีว่าหนึ่งในผู้นั้นก็ไม่พ้นที่จะเป็นข้าพเจ้า

อายุจริงๆ : 17 ปี

มีความประสงค์จะใช้ไอดีหลักในการสอนหรือไอดีใหม่ : ไอดีหลักปัจจุบัน

ตัวอย่างบทเรียนที่คิดว่าจะสอน :

​ข้าพเจ้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1 ภาคดาราวิทยา สำหรับชั้นปีที่ 1 2 และ 3

 • ดาวนพเคราะห์ กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของดาวนพเคราหะ์ (ดาวทั้ง 9 ดวงในระบบสุริยะ) เช่น เหตุการณ์การป้องกันดาวพฤหัสจากดาวปริโตคอน(พวกแวรี่เรียกว่า Shoemaker Levy9) จากกลุ่มผู้วิเศษดาราศาสตร์ หรือเหตุการณ์การเกิดวงแหวนดาวเสาร์จากเผ่ายักษ์ที่โดนสาปเป็นน้ำแข็ง แล้วถูกเนรเทศไปที่ดาวเสาร์ เป็นต้น
 • เทหท้องฟ้า กล่าวถึงดาวต่างๆ ที่สำคัญ และมีความสัมพันธ์กับแขนงวิชาต่างๆ เช่น ดาวเนรมิต จำพวกกลุ่มดาวบนท้องฟ้า ดาวที่เกิดขึ้นเอง จำพวกดาวเคราะห์แคระ
 • ดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ กล่าวอย่างเจาะจงในเรื่องความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ทั้งปรากฏการณ์ทั่วไป บนโลก จำพวกน้ำขึ้น น้ำลง น้ำเกิด น้ำตาย สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฤดูกาล วันเวลา และปรากฏการณ์อันเกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ จำพวกการปรุงน้ำยาแสงจันทร์ การบูชาดวงจันทร์ของพวกแวรี่ เป็นต้น
 • สอบวัดระดับว่านักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 และ 5 หรือไม่

ส่วนที่ 2 ภาคธรณีวิทยา สำหรับชั้นปีที่ 4

 • การกำเนิดภูเขาต่างๆ บนโลก เช่น เขามาลคุธ เนินเขาสูงในโคเวนเนีย จะมีภารกิจในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์เพื่อให้นักเรียนชั้นปีที่ 4 ที่กลับโลกเวทมนตร์ได้ ได้ทำภารกิจดังกล่าว
 • ผืนป่า กล่าวถึงผืนป่าทุกที่ในโลกเวทมนตร์ รวมถึงบริเวณโรงเรียน แต่จะพูดถึงเพียงการก่อกำเนิด และแนวโน้มในอนาคต ในเรื่องสมุนไพร นักเรียนจะต้องไปเรียนอย่างละเอียดในวิชาสมุนไพร
 • แม่น้ำ กล่าวถึงแม่น้ำทุกสาย และทุกแขนงในโลกเวทมนตร์ รวมถึงบริเวณโรงเรียน

ส่วนที่ 3 ภาคสมุทรวิทยา สำหรับชั้นปีที่ 5

 • มหาสมุทร จะกล่าวถึงมหาสมุทรแห่งเดียวในโลกเวทมนตร์ อันมีอาณาเขตติดต่อกับท่าเรือโคเวนเนีย
 • กระแสลม และกระแสคลื่นอันมีอิทธิพลทางเวทมนตร์
 • ทบทวนบทเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 อีกครั้งสำหรับการสอบวัดผล

 

ทั้งนี้ ยังมีในส่วนเพิ่มเติมที่นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนหรือไม่ก็ได้นั่นคือ ตำนานความเชื่อทางดาราศาสตร์ของทั้งพวกแวรี่ และผู้วิเศษ ไม่มีการสอบวัดระดับ และนักเรียนทุกชั้นปีสามารถเรียนได้ด้วยเนื้อหาเหมือนกันทั้งหมด#8 Bjorn Forrester

Bjorn Forrester
  • ครึ่งดรายแอด
  • +l ไม้กายสิทธิ์ l+
   ไม้สพรูส, 11 1/2 นิ้ว
   ประดับแอมเบอร์
  • ศาสตร์พื้นฐาน
  • พลังเวทย์ : 25
  • เลือด : 100
  • คาร์แรคเตอร์
  • ตู้นิรภัย
  • หีบเครื่องยา

 • พ่อมดแม่มด
 • ---:: ฉายา ::---
  พ่อมดแม่มดขั้น 4

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,518 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 มีนาคม 2018 - 03:03 PM

 • ชื่อวิชาที่ต้องการสอน : วิญญาณและปีศาจ
 • เหตุผลที่อยากสอน : เคยสอนในรายวิชานี้ (ในส่วนของวิญญาณ) และต้องการที่จะรื้อฟื้นและปรับปรุงการสอนเนื้อหานี้ขึ้นมาใหม่
 • อายุจริงๆ ของคุณ : 17
 • มีความประสงค์จะใช้ไอดีหลักในการสอนหรือไอดีใหม่ : ประสงค์ที่จะใช้ไอดีใหม่ในการสอน
 • ตัวอย่างบทเรียนที่คิดว่าจะสอน : หากไม่ติดภารกิจ ประสงค์ที่จะเข้าสอนทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
  • ​เนื้อหาที่ใช้สอนเป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงจากการศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมมาแล้ว อิงเนื้อหาจริงเป็นบางส่วน แต่ส่วนใหญ่แล้วแต่งขึ้นจากจิตนาการของผู้สอน
   • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิญญาณและปีศาจ (ความแตกต่างเบื้องต้นของทั้งวิญญาณและปีศาจ ทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร และวิญญาณกับผีเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่)
   • การดักจับวิญญาณเบื้องต้น (สอนการใช้คาถา วงเวทย์ และวัตถุทางเวทมนตร์ในการดักจับ) เพื่อให้สะดวกต่อการขับไล่หรือจำกัดพื้นที่ที่วิญญาณจะสามารถอาศัยอยู่ได้
   • การรับมือกับวิญญาณและปีศาจร้าย (การใช้คาถาเบื้องต้นในการป้องกันตัว การไล่วิญญาณหรือปีศาจร้ายออกจากพื้นที่ การป้องกันไม่ให้วิญญาณหรือปีศาจเข้ามาในพื้นที่)

 

หมายเหตุ : ช่วงนี้คอมพิวเตอร์เสีย และเข้าช่วงปิดเทอมในฤดูร้อนหลังจากห่างหายจากเว็บไซต์ไปนาน หากมีการนัดสัมภาษณ์ใหม่อาจทำให้ไม่สามารถตอบคำถามในระหว่างการสัมภาษณ์ได้คล่องแคล่วเหมือนก่อน แต่คาดว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะซ่อมเสร็จก่อนถึงเวลาเริ่มสอน#9 Ester

Ester
  • พ่อมดแม่มดทั่วไป
  • +l ไม้กายสิทธิ์ l+
   ไม้ออลเดอร์, 10 นิ้ว
   ประดับแจสเปอร์
  • ศาสตร์พื้นฐาน
  • พลังเวทย์ : 1
  • เลือด : 10
  • ตู้นิรภัย

 • ถูกจองจำ
 • ---:: ฉายา ::---
  พ่อมดแม่มดขั้น 1

 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 700 โพสต์

โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2018 - 01:10 PM

 • ขอยกเลิกการสมัครค่ะ ขออภัยด้วยค่ะ

แก้ไขโดย Ester 12 มีนาคม 2018 - 02:41 PM


#10 Qualcosa Hunter

Qualcosa Hunter
  • ครึ่งวีล่า
  • +l ไม้กายสิทธิ์ l+
   ไม้ฮอลลี่ 11 1/2 นิ้ว
   ขนหางเธสตรอล
   ยืดหยุ่นดี
  • ศาสตร์พันธสัญญาแห่งไซรอน
  • พลังเวทย์ : 105
  • เลือด : 300
  • คาร์แรคเตอร์
  • ตู้นิรภัย

 • ผู้ป่วย
 • ---:: ฉายา ::---
  พ่อมดแม่มดขั้น 7

 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,132 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2018 - 10:18 PM

สำหรับการสัมภาษน์เข้าเป็นศาสตราจารย์ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ ผู้ให้สัมภาษน์จะสแตนบายรอผู้สมัครที่เมอริเน่คาเฟ่ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. ทุกวันตลอดจนครบช่วงเวลารับสัมภาษน์ ขอให้ผู้สมัครเข้ามาติดต่อขอรับสัมภาษน์ภายในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ


0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้งานที่ซ่อนตัว