ไปที่เนื้อหา  • No permission to add events

Events Listing

in ปฏิทินเทศกาล

ลงทะเบียนเข้าเรียนเอลฟ์ประจำบ้าน

Added by Warrick Athelstan, 14 กรกฎาคม 2021 - 03:53 PM
Last Updated: 14 กรกฎาคม 2021 - 04:01 PM

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2021 ทางสถาบันจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญลงทะเบียนเข้าเรียนสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ปร...
ระยะเวลา: 26 ก.ค. 2021 ถึง 01 ส.ค. 2021
ประเภท: (Ranged Event)
ความคิดเห็น: 0   - - - - -
Request RSVP?: ไม่

เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2021

Added by Warrick Athelstan, 14 กรกฎาคม 2021 - 02:53 PM
Last Updated: 14 กรกฎาคม 2021 - 03:36 PM

สถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้านจะมีการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2021 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2021 โปรดเตรียมตั๋วโดยสารเรือมฤตยูของท่านให้พร้...
ระยะเวลา: 07 ส.ค. 2021
ประเภท: (ตลอดวัน)
ความคิดเห็น: 0   * * * * *
Request RSVP?: ไม่


มิถุนายน 2021

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

กรกฎาคม 2021

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2021

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31