ไปที่เนื้อหาอัปเดตสถานะ


รูปภาพ

Momenta Hunter

เรียนผู้ที่จะมาเข้ารับการรักษาที่ รพ.ผู้วิเศษทุกท่าน ขณะนี้ผู้บำบัดทั้งสองติดภารกิจที่โลกแวรี่หนักมาก ท่านอาจจะได้รับการรักษาล่าช้า ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ก.ย. 11 2019 08:11 PM