ไปที่เนื้อหารูปภาพ

ประกาศแจงรายละเอียดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน (ครั้งที่ 1)


  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1 WISES COUNCIL

WISES COUNCIL

    สภาผู้วิเศษ

  • สภาผู้วิเศษ
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3,045 โพสต์
  • พ่อมดแม่มดทั่วไป
  • พลังเวทย์ : 70
  • เลือด : 70

โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2019 - 05:22 PM

แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
(ครั้งที่ 1)
 
          จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแยกงานออกเป็นแผนกๆ ของทางแกรนด์ทาวเวอร์เพื่อให้ง่ายต่อโครงสร้างการบริหารงาน แผนกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเวทมนตร์ กำกับดูแลในส่วนของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมไปถึงดูแลร้านค้าเวทมนตร์และเมธรอส จะขอแบ่งรายละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ดังต่อไปนี้
 
          ➳ ฝ่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเวทมนตร์ กำกับดูแลในส่วนของระบบเศรษฐกิจองค์รวมของซอร์เซอรีทั้งหมดหมายรวมถึงธนาคารผู้วิเศษ
 
          ➳ ฝ่ายสนับสนุนและจัดเก็บภาษีอากร กำกับดูแลในส่วนของ
                    • การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
                    • ริบทรัพย์ตระกูลที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
                    • การยื่นลดหย่อนภาษีสำหรับผู้วิเศษที่มีรายได้ และการชำระคืนเครดิตภาษี
                     การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ จากเดิมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง + ริบทรัพย์ อยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารผู้วิเศษหรือ Wisest Bank ได้ถูกโอนถ่ายมายัง "ฝ่ายสนับสนุนและจัดเก็บภาษีอากร" และการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละเดือนนั้นให้ย้ายการชำระมาที่ไอดีของ WISES COUNCIL นับแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไปให้ชำระทุกเดือนไม่อนุญาตให้ชำระล่วงหน้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแอคทีฟของทุกตระกูล
 
          ➳ ฝ่ายการจัดการร้านค้าเวทมนตร์และเมธรอส กำกับดูแลในส่วนของ
                    • การจัดสร้างร้านค้าเวทมนตร์ ร้านค้าเวทมนตร์โรลเพลย์ ร้านค้าแผงลอย และครอบคลุมถนนเมธรอสทั้งหมด
                    • การปรับปรุงร้านค้า
                    • การเปิดให้เช่าพื้นที่โฆษณา
                     ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น คือ ตรอกเวราเนียซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับร้านค้าเวทมนตร์โรลเพลย์นั้น คำว่า ร้านค้าเวทมนตร์โรลเพลย์ เป็นการขายสินค้าหรือบริการที่เน้นการขายความคิด ไอเดีย รวมไปถึงจินตนาการผ่านการบรรยายในรูปแบบตัวหนังสือเป็นหลัก หมายรวมไปถึงการขายการบริการงานที่เกิดขึ้นจากฝีมือด้านงานศิลป์ เช่น การออกแบบ เป็นต้น ซึ่งจะมีความแตกต่างจากร้านค้าเวทมนตร์โดยทั่วไปในตรอกแอสโทรเดียอย่างเห็นได้ชัด
                    การชำระค่าจัดสร้างร้านค้าแรกเริ่ม รวมไปถึงค่าเช่าร้านในแต่ละเดือนนั้น ยังคงโอนชำระไปยังไอดีของ Wisest Bank เช่นเดิม และนับแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไปให้ชำระทุกเดือนไม่อนุญาตให้ชำระล่วงหน้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแอคทีฟของทุกร้านค้า
 
 


0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้งานที่ซ่อนตัว