ข้ามไปที่เนื้อหา

คำแนะนำในการสร้างตัวละครสำหรับสมาชิกใหม่ ฉบับที่ 1/2566


กระทู้แนะนำ

 • Root Admin

 

คำแนะนำในการสร้างตัวละครสำหรับสมาชิกใหม่ ฉบับที่ 1/2566

กรุณาอ่านข้อมูลประกอบที่ ทำความรู้จักกับโลกเวทมนตร์ และ ข้อมูลสำคัญและคู่มือ

ก่อนศึกษาคำแนะนำฉบับนี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

 

1. ข้อกำหนดสำคัญที่จำเป็นต้องมี

 • นับแต่นี้เมื่อพ้นขอบเขตการพิจารณาของทางแผนกอักษรฯ แล้ว จะไม่มีการเรียกคืนกระทู้เก่าขึ้นมาแก้ไขแบบฟอร์ม แต่กระทู้ใหม่ที่ได้รับการตรวจโดยแม่มดต้อนรับ ขอให้เป็นไปตามเกณฑ์อันเหมาะสมของผู้ตรวจ คือ 'แบบฟอร์มจะต้องตรงตามฉบับอ้างอิงอย่างน้อยครบทุกหัวข้อในภาษาไทย' นอกเหนือจากนั้นสามารถเพิ่มเติมหัวข้อ 'อื่นๆ….' เป็นส่วนเสริมได้ รวมทั้งอนุญาตให้มีการตกแต่งตามความชอบของผู้เล่น
 • ตัวละครมีต้นกำเนิดและเติบโตที่ใด
  • หากไม่ระบุแหล่งที่มาชัดเจน จะถือว่าอยู่ในแถบสแกนดิเนเวียโดยอัตโนมัติเนื่องจากใกล้กับพื้นที่ซอร์เซรามากที่สุด
  • หากระบุว่าเกิดและเติบโตในซอร์เซรา จำเป็นต้องเขียนให้รัดกุมและระลึกถึงความเป็นไปได้ในเชิงเนื้อเรื่องด้วยว่าเหตุใดจึงถูกส่งมาเริ่มต้นที่บ้านของรีเวร่า
  • หากโตในสังคมแวรี่ควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของที่บ้านว่าเก็บพลังเวทมนตร์ของตนเองอย่างไร พ่อมดแม่มดโดยทั่วไปนั้นมีทั้งประเภทที่ปะทุพลัง ควบคุมได้ หรือไม่ได้ หลากหลายแบบ แต่การหาไม้กายสิทธิ์นอกเขตชุมชนผู้วิเศษนั้นหายาก 
 • พื้นเพครอบครัวของตัวละครมีสายเลือดเวทมนตร์สืบมาจากผู้ใด (ศึกษาเรื่องสายเลือดเพิ่มเติมได้ที่ สายเลือดของพ่อมดแม่มด) หรือมีสายเลือดเผ่าพันธุ์อื่นสืบมาจากสายใด เช่น พ่อ แม่ ญาติ ทวด แต่ควรจะเป็นสายเลือดโดยตรง
  • กรณีมีการเปลี่ยนสายเลือดเกิดขึ้น สามารถเป็นสายเลือดได้เพียงมนุษย์หมาป่าและแวมไพร์ ซึ่งถูกเปลี่ยนด้วยการกัดหรืออาการบาดเจ็บ
  • ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนสายเลือดเป็นวีล่า คนแคระและดรายแอดก่อนการมาถึงโลกเวทมนตร์
 • ความเกี่ยวข้องกับโลกเวทมนตร์ คือ บังเอิญ หรือรู้จักสถานที่นี้ได้อย่างไร รวมถึงเดินทางมาถึงได้อย่างไร ในตอนท้ายของประวัติตัวละครจำเป็นต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ให้ชัดเจน นอกเหนือจากนี้สามารถเพิ่มเติมได้ตามอัธยาศัย

 

2. ความเกี่ยวข้องกับเวทมนตร์และสายเลือด

 • อนุญาตให้เขียนถึงการนำวัตถุเวทมนตร์ สิ่งที่มีวิญญาณสิงสู่และสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ ในกรณีที่เขียนรายละเอียดมาชัดเจนมากพอและสมเหตุสมผลตามความเป็นไปได้ในเชิงเนื้อเรื่อง โดยทั่วไปขอให้ระบุถึงชื่อเรียกหรือคำเรียก พร้อมที่มาว่าได้มาจากที่ไหน และความสามารถของวัตถุเวทมนตร์ สิ่งที่มีวิญญาณสิงสู่หรือสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น (อาจระบุในเชิงอรรถหรือเนื้อเรื่องก็ได้) แต่ขอแจ้งให้ทราบไว้ด้วยว่ามีโอกาสผ่านอนุมัติได้ยากกว่าส่วนอื่น เพื่อเป็นการกรองสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนในพื้นที่ได้
 • ถ้าจะเชื่อมโยงตัวละครกับภูมิหลังของโลกเวทมนตร์ อย่างเช่น อ้างอิงจากเผ่าผู้วิเศษเก่าแก่ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์โลกเวทมนตร์ ควรศึกษาอย่างละเอียด โดยเฉพาะเรื่องของอายุตัวละครและลำดับเหตุการณ์ รวมไปถึงสภาพสังคมแวดล้อม ณ เวลาที่อ้างอิงถึงของเผ่านั้น ๆ  (อ้างอิง หนังสือประวัติศาสตร์โลกเวทมนตร์ยุคเก่าโดย พ่อมดพเนจร) หากมีคำถามหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ดิสคอร์ดโลกเวทมนตร์เพื่อความสะดวกในการเขียนของผู้เล่นเอง
 • ขีดความสามารถในการใช้เวทมนตร์ของตัวละครสัมพันธ์กับภูมิหลังของตัวละคร โดยไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการหักล้างจุดอ่อนของสายเลือดทุกกรณี หากมีพลังมากควรต้องถูกกักเก็บหรือถูกผนึกไว้และจะปลดล็อกได้เมื่อถึงขั้นผู้วิเศษที่สร้างศาสตร์เอง แต่หากมีระดับพลังทั่วไปถือว่าไม่มีปัญหาหรือข้อกำหนดมากไปกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในเชิงระบบจะอ้างอิงตามขั้นในเว็บไซต์อยู่ดี
 • ความสามารถพิเศษที่เกิดจากการฝึกฝนทักษะหรือการสั่งสอนของตัวละคร มีได้ แต่จะต้องเขียนเหตุผลและที่มาให้ชัดเจนด้วย รวมถึงเขียนขอบเขตให้แก่พลังนั้นว่ามีข้อจำกัดเพียงใด ในขณะเดียวกันขอให้ผู้เล่นพึงระลึกไว้ว่าการเขียนโรลเพลย์ร่วมกับผู้อื่นจะต้องมีการพูดคุยก่อนใช้ความสามารถพิเศษนั้น ๆ ก่อนเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและความขัดแย้ง
 • ตัวละครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทางสรีระด้วยเวทมนตร์ของตนเองได้ตามใจชอบ อาทิเช่น สีผม สีตา ขยายขนาดร่างกาย ฯลฯ รวมถึงการหายตัวซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายสสารร่างกาย หากต้องการให้ตัวละครมีความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ในลักษณะของการแปลงร่าง ขอให้เขียนที่มาและข้อจำกัดมาให้ชัดเจนด้วย โดยการแปลงร่างทั้งร่างกายจากมนุษย์ไปสู่สิ่งอื่นคือกรณีหนึ่ง แยกกันกับการแปลงชิ้นส่วนหรืออวัยวะร่างกายซึ่งถือเป็นอีกแขนงหนึ่ง แต่กรณีของ สีผม สีตา จะอนุโลมให้ต่อเมื่อเป็นการใช้มายาดัดแปลง (ชั่วคราว) หรือหากเป็นคำสาปที่เปลี่ยนถาวรก็เป็นไปได้เช่นกัน หากมีผลทางอารมณ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถเกิดได้เพียงเล็กน้อย เช่น มีเหลือบสีปะปนจนดูคล้ายอีกสีหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน

 

3. ความเป็นไปได้ในเชิงเนื้อเรื่อง

 • โลกเวทมนตร์ไม่มีแผนที่นำทาง จดหมายเชิญ จดหมายเรียกตัว (ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ภายหลังหมดยุคแกรนด์มาสเตอร์) ประตูมิติ วัตถุเวทมนตร์ เวทมนตร์ พิธีกรรม วงเวทหรือร่องรอยนำทางใด ๆ ทุกกรณี ขอให้พึงระลึกไว้ว่าหากทราบจุดหมาย จะต้องทราบผ่านคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ในครอบครัว มีคนพามาถึงที่นี่ พลัดหลงมาถึงที่นี่เองหากอยู่ละแวกใกล้เคียง จดหมายบอกเล่าจากญาติหรือคนรู้จักที่อยู่ในโลกเวทมนตร์อยู่แล้ว หรือว่าเดินทางโดยใช้กุญแจนำทางที่เสกไว้โดยผู้รู้พิกัดเท่านั้น
 • การเดินทางมายังโลกเวทมนตร์ หรือการมาถึงโลกเวทมนตร์ รวมถึงเนื้อเรื่องของตัวละคร ควรสมเหตุสมผลและไม่เกินขีดความสามารถของอายุของตัวละครที่จะสามารถกระทำได้ เช่น ตัวละครอายุไม่ถึง 17 ไม่สามารถเดินทางไกลข้ามทวีปได้ด้วยตนเองเพียงลำพัง 
 • ความสอดคล้องของเนื้อเรื่องตัวละครควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภูมิหลังของตัวละคร ยกตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวซึ่งอาจส่งผลต่อลักษณะนิสัยหรือการเติบโต หรือ เผ่าพันธุ์และสถานที่เติบโตซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ของตัวละคร
 • ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงประวัติเข้ากับเนื้อหาในประวัติศาสตร์โลกเวทมนตร์ แต่หากต้องการจะทำควรศึกษาจากแหล่งอ้างอิงที่ได้แนะนำไปเบื้องต้น

 

4. ความถูกต้องในการใช้ภาษา

 • หากเป็นไปได้ ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ส่งประวัติตัวละครเข้ารับการพิจารณา ตรวจสอบการสะกดคำทั้งภาษาไทยและทับศัพท์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมาให้ตรวจ 
 • ลิงก์อ้างอิงเพื่อความเป็นประโยชน์ สามารถใช้เพื่อตรวจการสะกดคำได้ พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน และ ค้นหาคำทับศัพท์ หรือฐานข้อมูลคำทับศัพท์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

5. ข้อควรระวัง

 • ปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อ-นามสกุลตัวละครและชื่อบทคาถาที่ตรงกับบุคคลหรือเนื้อหาที่มีอยู่จริง ยกตัวอย่างเช่น ชื่อตัวการ์ตูนจากแอนิเมชันหรือชื่อคาร์แรคเตอร์จากหนังสือ ทุกกรณี หากตรวจพบจะถูกตรวจสอบพร้อมคำสั่งให้แก้ไข อาจมีบทลงโทษตามแต่กรณี 
 • เนื้อหาบนเว็บควรดำเนินภายใต้การระมัดระวังความรุนแรงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในทุกการโรลเพลย์และภาษาพูด ควรหลีกเลี่ยงคำหยาบคาย ลามก อนาจารหรือคำกล่าวพาดพิงถึงผู้อื่น

 

เมื่อศึกษาข้อมูลและคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว

ผู้เล่นสามารถนำ แบบฟอร์มการสร้างตัวละคร

มาตั้งกระทู้ที่ฟอรั่ม ประวัติตัวละครในการพิจารณา

และรอรับการตรวจสอบจากแม่มดต้อนรับได้เลย!

 

หากมีข้อสงสัย สามารถรับคำปรึกษาและสอบถามได้ที่ ดิสคอร์ดโลกเวทมนตร์

อีกทั้งยังสามารถติดตามข่าวสารและการเคลื่อนไหวได้ที่นี่อีกด้วย

 

 

ลิงก์ไปยังความคิดเห็น
ผู้เยี่ยมชม
กระทู้นี้จะปิดเพื่อตอบกลับในอนาคต
×
×
 • สร้างใหม่...