ข้ามไปที่เนื้อหา

กฎกติกาการเล่นควิดดิช ฉบับปี 2019


กระทู้แนะนำ

 • Root Admin

กฎ กติกาควิดดิช แห่งเอลฟ์ประจำบ้าน ฉบับปี 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดย Prof. Faraino

ปรับปรุงโดย Prof. Karen Mason

 

 

หน้าที่และการเล่นของแต่ละตำแหน่ง

 

เชสเซอร์ ( 3 คน )

 • หน้าที่ของเชสเซอร์ คือ ทำแต้มให้แก่ทีมของตนเอง โดยกำหนดให้บอลแต่ละลูกที่ถูกขว้างเข้าห่วงมีคะแนนครั้งละ 10 แต้ม
   

 • การทำคะแนนของเชสเซอร์ เชสเซอร์แต่ละทีมจะต้องผลัดกันรับส่งลูกควัฟเฟิลโดย

พิมพ์ว่า “ส่ง” เพื่อส่งลูกให้อีกคนในทีมของตนเอง

พิมพ์ว่า “รับ” เพื่อรับลูกที่ส่งมาจากอีกคนในทีม

พิมพ์ว่า “ขว้าง” เพื่อขว้างลูกเข้าห่วง

พิมพ์ว่า “แย่ง” เพื่อแย่งลูกจากฝ่ายตรงข้าม
 

 • เมื่อเริ่มการแข่งควิดดิช กรรมการจะประกาศให้เริ่มเล่น โดยพิมพ์ว่า โยน/โยนลูก หลังจากนั้นทั้งสองทีมจะต้องพิมพ์ว่า แย่ง เพื่อเป็นการแย่งลูกที่ลอยอยู่บนอากาศ และสามารถรับส่งลูกต่อได้ทันที

ตัวอย่างการแย่งลูกบนอากาศ

กรรมการ : โยนลูก

ยูล : แย่ง

ออสทารา : แย่ง

ยูล : ส่ง

จะถือว่ายูลได้ลูกแรกไป

 

 • การแย่งลูกควัฟเฟิลได้ จะต้องแย่งระหว่างที่ทีมฝ่ายตรงข้ามกำลังรับส่งลูกกันอยู่โดยพิมพ์ว่า แย่ง หลังจากที่ทีมตรงข้ามส่งลูกให้กับอีกคน แต่ถ้าทีมตรงข้ามรับลูกได้ก่อนจะไม่สามารถแย่งได้ และเมื่อแย่งลูกได้แล้วจะต้องเริ่มการส่งลูกใหม่ให้ครบ 3 รอบ

ตัวอย่างการแย่งลูก

ยูล : ส่ง

ออสทารา : แย่ง

ยูล : รับ

จะถือว่าออสทาราแย่งลูกได้

 

ยูล : ส่ง

ยูล : รับ

ออสทารา : แย่ง

จะถือว่าออสทาราแย่งลูกพลาด

 

 • การขว้างลูกควัฟเฟิลเข้าห่วงได้ จำเป็นต้องรับส่งลูกภายในทีมก่อน 3 รอบ โดยจะอยู่ในรูปแบบ คนที่ 1 ส่งลูกให้คนที่ 2 คนที่สองส่งลูกให้คนที่ 3 คนที่สามถึงสามารถขว้างลูกเข้าห่วงได้ และการรับส่งลูกควัฟเฟิลภายในทีม ห้ามส่งซ้ำให้กับตัวเอง จะต้องรับส่งสลับกับคนภายในทีมเท่านั้น เช่น 

A > B > C    จากนั้น C ถึงจะสามารถขว้างลูกได้
A > B > A    จากนั้น A ถึงจะสามารถขว้างลูกได้
A > C > A    จากนั้น A ถึงจะสามารถขว้างลูกได้

 

 • คะแนนจะได้ หลังจากที่เชสเซอร์คนที่สาม พิมพ์ว่า ขว้าง เพื่อขว้างลูกควัฟเฟิลเข้าห่วง และเมื่อลูกควัฟเฟิลประกาศว่า เข้า/ลูกเข้า ถึงจะสามารถทำคะแนนได้ ถ้าไม่โดนคีปเปอร์ของอีกฝ่ายป้องกันประตูได้ก่อน
   

 • หลังจากที่กรรมการประกาศผล ทีมที่เสียแต้มจะเป็นฝ่ายได้ลูกควัฟเฟิล และเริ่มเกมอีกครั้งเมื่อกรรมการให้สัญญาณ

ตัวอย่างการทำแต้ม

กรรมการ : โยนลูก

ลิธา (1) : แย่ง

มาบอน (1) : แย่ง

กรรมการ : ลิธาได้ลูกแรก

 

ลิธา (1) : ส่ง

ลิธา (2) : รับ

มาบอน (1) : แย่ง

ลิธา (2) : ส่ง

ลิธา (3) : รับ

มาบอน (1) : แย่ง

ลิธา (3) : ขว้าง

ลูกควัฟเฟิล : เข้า

กรรมการ : ลิธาได้ 10 แต้ม นำไป 10:0

 

กรรมการ : มาบอนได้ลูก เริ่มเกม!!! (ฝ่ายเสียแต้มได้ลูก)
มาบอน (1) : ส่ง
มาบอน (2) : รับ

ลิธา (1) : แย่ง
มาบอน (2) : ส่ง
ลิธา (1) : แย่ง
มาบอน (3) : รับ
มาบอน (3) : ขว้าง
ลูกควัฟเฟิล : เข้า
กรรมการ : มาบอนพลาด ลิธาแย่งลูกได้ คะแนนอยู่ที่ 10:0

 

คีปเปอร์ ( 1 คน )

 • หน้าที่ของคีปเปอร์ คือ คอยสกัดกั้นไม่ให้อีกฝ่ายขว้างลูกเข้าประตูที่ตนเองดูแล
   

 • การป้องกันประตูทำได้โดย สกัดกั้นการทำแต้มของฝ่ายอื่น ด้วยการพิมพ์ว่า กัน/สกัด/กั้น/ป้องกัน เพื่อเป็นเครื่องหมายป้องกันประตู 
   

 • การป้องกันประตูจะมีผลเมื่อ สกัดก่อนที่ลูกควัฟเฟิลจะพิมพ์ว่า เข้า/ลูกเข้า
   

 • ถ้าลูกถูกสกัดได้โดยคีปเปอร์ หลังจากนั้นแต่ละทีมต้องแย่งลูกควัฟเฟิลทันที

ตัวอย่างที่ป้องกันได้

ลิธา (1) : ส่ง

ลิธา (2) : รับ

มาบอน (1) : แย่ง

ลิธา (2) : ส่ง

ลิธา (3) : รับ

มาบอน (1) : แย่ง

ลิธา (3) : ขว้าง

ลูกควัฟเฟิล : เข้า

คีปเปอร์มาบอน : สกัด

กรรมการ : ลิธาได้ 10 แต้ม นำไป 10:0

 

กรรมการ : มาบอนได้ลูก เริ่มเกม!!! (ฝ่ายเสียแต้มได้ลูก)
มาบอน (1) : ส่ง
มาบอน (2) : รับ

ลิธา (1) : แย่ง
มาบอน (2) : ส่ง
มาบอน (3) : รับ

ลิธา (1) : แย่ง
มาบอน (3) : ขว้าง

คีปเปอร์ลิธา : สกัด
ลูกควัฟเฟิล : เข้า
กรรมการ : มาบอนพลาด คีปเปอร์ลิธาสกัดลูกได้ คะแนนอยู่ที่ 10:0

 

บีตเตอร์ ( 2 คน )

 • หน้าที่ของบีตเตอร์ คือ ปกป้องไม่ให้สมาชิกในทีม โดนลูกบลัดเจอร์ทำร้าย
   

 • บีตเตอร์แต่ละทีมจะสามารถตีลูกได้ เมื่อลูกบลัดเจอร์ พิมพ์ว่า บลัดเจอร์ ตามด้วยชื่อนักกีฬาคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในสนามแข่ง (ยกเว้นซีกเกอร์) เช่น บลัดเจอร์ Karen Mason บีตเตอร์บ้านมาบอนจะต้องพิมพ์คำว่า ตี/ฟาด/หวด เพื่อป้องกันผู้เล่นในทีม
   

 • การตีลูกบลัดเจอร์จะมีผลก็ต่อเมื่อ บีตเตอร์พิมพ์คำว่า ตี/ฟาด/หวด ภายใน 3 วินาที หลังจากที่บลัดเจอร์พุ่งใส่สมาชิกในทีม ไม่อย่างนั้นจะถือว่าตีพลาด และคนที่ลูกบลัดเจอร์พุ่งไปหา จะต้องออกจากการแข่งขัน การนับเลขถอยหลัง 3 วินาทีนั้น จะนับโดยลูกบลัดเจอร์

ตัวอย่างการตีลูกบลัดเจอร์

บลัดเจอร์ : บลัดเจอร์ Karen Mason!!!!!!!!!!!!!!!

บลัดเจอร์ : 3

บลัดเจอร์ : 2

บีตเตอร์มาบอน : ตี!!!

บลัดเจอร์ : 1

จะถือว่าบีตเตอร์ตีลูกได้

 

บลัดเจอร์ : บลัดเจอร์ Karen Mason!!!!!!!!!!!!!!!

บลัดเจอร์ : 3

บลัดเจอร์ : 2

บลัดเจอร์ : 1

บีตเตอร์มาบอน : ตี!!!

จะถือว่าบีตเตอร์ตีลูกพลาด และ Karen Mason ต้องออกจากการแข่งขัน

 

ซีกเกอร์ ( 1 คน )

 • หน้าที่ของซีกเกอร์ คือ จับโกลเด้นสนิช โดยกำหนดให้ลูกสนิชมีคะแนน 150 แต้ม เมื่อซีกเกอร์จากทีมใดทีมหนึ่งจับลูกสนิชได้การแข่งขันจะจบลงทันที
   

 • หากการแข่งขันนั้นใช้เวลาในการแข่งทั้งหมด 90 นาที ซีกเกอร์จะเริ่มเข้าสู่สนามหลังจากที่การแข่งขันเริ่มไปแล้ว 30 นาทีแรก แต่ถ้าหากการแข่งขันใช้เวลาในการแข่งทั้งหมด 60 นาที ซีกเกอร์จะได้เข้าสู่สนามตั้งแต่ต้นเกม
   
 • กรรมการจะตั้งกระทู้รับปริศนาให้ซีกเกอร์ในฟอรั่มสนามควิดดิช ซีกเกอร์ทั้งสองฝ่ายต้องไขปริศนา เพื่อถอดรหัสเข้ากระทู้สนามควิดดิชที่เตรียมไว้ให้และโพสต์คำตอบลงในกระทู้นั้น
   
 • ซีกเกอร์จากทีมใดสามารถถอดรหัสและโพสต์ได้ก่อน ถือว่าจับลูกสนิชได้และจบเกมทันที พร้อมกับรับแต้มไป 150 แต้ม
   
 • เวลาในการแข่งขันควิดดิชคือ 60 หรือ 90 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่ลงเล่นและรอบแข่ง เมื่อเวลาหมดลงกรรมการจะประกาศจบการแข่งขันควิดดิชในทันที แล้วจึงนับคะแนนรวมจากการทำแต้มภายในเวลา

ลิงก์ไปยังความคิดเห็น
 • Root Admin

กฎและข้อห้ามภายในการแข่งขันควิดดิช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

กฎเกี่ยวกับผู้เล่นตัวสำรอง

 1. ภายในเกมควิดดิชสามารถให้มีผู้เล่นตัวสำรองได้จำนวน 5 คน หากรวมกับผู้เล่นตัวจริง จะสามารถมีสมาชิกในทีมได้ทั้งหมด 12 คน
   
 2. ตำแหน่งที่สามารถมีผู้เล่นสำรองได้ ได้แก่ เชสเซอร์ บีตเตอร์ และคีปเปอร์ ไม่สามารถมีตำแหน่งสำรองซีกเกอร์ได้
   
 3. ในเรื่องของจำนวนตัวสำรองในแต่ละตำแหน่ง แต่ละทีมสามารถวางแผนและจัดการได้เองตามที่สะดวก
   
 4. แต่ละทีมจะต้องลงทะเบียนตำแหน่งที่สมาชิกตัวจริงและตัวสำรองจะเล่น
   
 5. ถึงแม้ว่าจะลงทะเบียนตำแหน่งผู้เล่นไปแล้วก็ตาม แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นทั้งตัวจริงและตัวสำรองได้จนถึงก่อนเวลาแข่งจริง โดยต้องแจ้งให้กรรมการทราบก่อนทุกครั้ง
   
 6. เมื่อถึงเวลาเริ่มการแข่งขันจริงแล้ว จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองได้อีก
   
 7. ผู้เล่นตัวสำรองสามารถลงเล่นในตำแหน่งที่ลงทะเบียนไว้ได้เท่านั้น ไม่สามารถลงเล่นในตำแหน่งอื่นได้
   
 8. ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นตัวสำรองสามารถเปลี่ยนตัวกับผู้เล่นตัวจริงได้ หากแต่ ผู้เล่นตัวจริงคนนั้นจะต้องไม่ตกจากไม้กวาด หลุดออกจากสนาม และโดนบลัดเจอร์พุ่งใส่ สำหรับผู้เล่นที่ออกจากเกมไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนให้ผู้เล่นตัวสำรองเข้ามาเล่นแทนได้ทุกกรณี

 

การขอเวลานอกและการขอเปลี่ยนตัวนักกีฬา

 1. การขอเวลานอกและการขอเปลี่ยนตัวนักกีฬา อนุญาตให้กัปตันทีมเป็นคนแจ้งเท่านั้น
   
 2. ในกรณีที่กัปตันทีมออกจากสนามเนื่องจากลูกบลัดเจอร์ หลุดจากสนาม หรือใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถเล่นต่อไปได้ สามารถแต่งตั้งกัปตันทีมคนใหม่ขึ้นมาแทนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้กรรมการทราบก่อน
   
 3. แต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ทั้งหมด 4 ครั้งต่อ 1 เกม ครั้งละ 3 นาที โดยแจ้งกับกรรมการในแชทสนามรวม หลังจากนั้นกรรมการจะเป่านกหวีดเพื่อให้สัญญาณหยุดการแข่งขัน
   
 4. ไม่จำกัดรอบในการเปลี่ยนตัวนักกีฬา สามารถขอเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้โดยการแจ้งกับกรรมการในแชทสนามรวม หลังจากนั้นกรรมการจะเป่านกหวีดเพื่อให้สัญญาณหยุดการแข่งขัน กัปตันทีมต้องแจ้งชื่อนักกีฬาที่ต้องการให้เปลี่ยนตัวกับนักกีฬาที่จะเข้ามาเล่นแทน เมื่อกรรมการอนุญาต ให้นักกีฬาสำรองที่จะเข้ามาเล่นแทนพิมพ์ว่า "เข้าสนาม" และให้นักกีฬาที่ถูกเปลี่ยนตัวพิมพ์ว่า "ออกสนาม" มีเวลาในการขอเปลี่ยนตัวนักกีฬาทั้งหมด 1 นาที
   
 5. ระหว่างการขอเวลานอกและการขอเปลี่ยนตัวนักกีฬา กรรมการจะหยุดเวลาการแข่งขัน
   
 6. การขอเวลานอกและการขอเปลี่ยนตัวนักกีฬา สามารถทำในช่วงไหนก็ได้ระหว่างการแข่ง ถึงแม้ว่ากัปตันทีมจะขอเวลานอกในจังหวะที่อีกทีมหรือทีมตัวเองกำลังขว้างลูก การแข่งขันก็ยังคงดำเนินต่อจนกว่ากรรมการจะเป่านกหวีดส่งสัญญาณให้หยุดการแข่งขัน หากลูกควัฟเฟิลเข้าห่วงหลังเสียงสัญญาณจากนกหวีดของกรรมการจะไม่นับคะแนนทุกกรณี

       ตัวอย่างเช่น
              เชสเซอร์ : ขว้าง
              กัปตันทีม : ขอเวลานอกค่ะ/ครับ
              ลูกควัฟเฟิล : ลูกเข้า
              กรณีนี้ถือว่าลูกเข้าและเชสเซอร์สามารถทำแต้มได้

              เชสเซอร์ : ขว้าง
              กรรมการ : ปี๊ดดดดดด
              ลูกควัฟเฟิล : ลูกเข้า
              กรณีนี้ถือว่าลูกไม่เข้า เนื่องจากกรรมการเป่านกหวีดเพื่อหยุดเวลาก่อน ในตอนที่เริ่มเกมครั้งต่อไปกรรมการจะให้นักกีฬาทำการขว้างลูกอีกครั้ง

 

กฎเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
 1. หากในการแข่งขันครั้งนั้น มีเพียง 2 ทีมที่ลงแข่ง จะจัดการแข่งขันแค่ 1 วัน ซึ่งเกมนึงจะใช้เวลาแข่งทั้งหมด 90 นาที  โดยมีเวลาพักครึ่งเกม 10 นาที แต่ถ้าหากมีทีมควิดดิชลงแข่งมากกว่า 2 ทีมขึ้นไป ในการแข่งรอบคัดเลือกจะใช้เวลาในการแข่งทั้งหมด 60 นาที พักครึ่งเกม 5 นาที ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะใช้เวลา 90 นาที พักครึ่งเกม 10 นาที กรรมการจะเป็นคนจับเวลาในส่วนนี้
   
 2. ในช่วงที่เชสเซอร์สามารถขว้างลูกควัฟเฟิลเข้าห่วงได้และกรรมการประกาศคะแนน จะไม่มีการหยุดเวลาในการแข่งขัน เวลาจะยังคงดำเนินต่อไปเช่นเดิม หากแต่ในช่วงที่มีคนได้รับบาดเจ็บ หรือ ระหว่างพักการแข่งจะหยุดเวลา
   
 3. หากการแข่งขันนั้นใช้เวลาในการแข่งทั้งหมด 90 นาที ซีกเกอร์จะเริ่มเข้าสู่สนามหลังจากที่การแข่งขันเริ่มไปแล้ว 30 นาทีแรก แต่ถ้าหากการแข่งขันใช้เวลาในการแข่งทั้งหมด 60 นาที ซีกเกอร์จะได้เข้าสู่สนามตั้งแต่ต้นเกม

ข้อห้ามและบทลงโทษอื่น ๆ
 1. ห้ามขโมยรหัส หากจับได้ปรับแพ้ทันที
   
 2. ห้ามติดตามกรรมการ หากจับได้หัก 30 แต้มก่อนเริ่มเกม
   
 3. หากแย่งลูกก่อนที่กรรมการจะโยนลูก จะปรับฟาวล์ทันทีโดยการให้อีกทีมเป็นฝ่ายได้ลูก และถ้าหากทั้งสองทีมทำผิดกติกาข้อนี้จะถูกติดลบ 10 แต้ม
   
 4. ห้ามเผาปลายไม้กวาดของอีกฝ่าย หากกระทำอีกฝ่ายจะได้ลูกโทษ และหัก 30 แต้ม
   
 5. ห้ามนำไม้กายสิทธิ์เข้าสนามแข่ง หากจับได้ทีมนั้นจะถูกหัก 30 แต้ม
   
 6. หากเท้าแตะพื้น หรือออกจากสนามโดยบังเอิญ หรือว่าหลุดออกจากแชท หรือหายไปจากแชทนานเกิน 5 นาที จะถือว่าออกจากเกมการแข่งขันทันที
   
 7. ห้ามผู้เล่นตำแหน่งเชสเซอร์พิมพ์แย่งลูกควัฟเฟิลถี่จนเกินไป ถี่ในที่นี้หมายถึง พิมพ์แย่งติดกันเกิน 3 ข้อความและพิมพ์ต่อเนื่องกันเร็ว ๆ หากกรรมการเห็นจะถือว่าเจตนาปั่นป่วนเกม และถูกปรับฟาวล์ทันที โดยการให้อีกทีมได้ลูกโทษ
   
 8. ห้ามถือครองลูกควัฟเฟิลนานเกิน 1 นาที หากเกินเวลาจะปรับฟาวล์ และให้อีกทีมได้ลูกโทษ
   
 9. อนุญาตให้มีการพิมพ์ข้อความหลอกได้ แต่ต้องไม่เยอะเกินไป หรือ เป็นการพิมพ์ข้อความมั่ว เช่น
         - วันนี้แข่งควิดดิชสนุกจังเรานั่งรับชมวิวทั้งวันหันมองบรรยากาศรอบด้านมีผู้คนส่งเสียงร้องเชียร์
         - พแา่ดแรำนสำนสดาพมนเ่ะเหดสานพส่งาดแหนแเายยหำฝแนำห

  สองตัวอย่างด้านบนไม่อนุญาตให้ทำ เพราะถือว่าเป็นการเจตนาปั่นป่วนเกม และถูกปรับฟาวล์ทันที โดยให้อีกทีมได้ลูกโทษ

   
 10. ในกรณีที่เชสเซอร์ทีมใดทีมหนึ่งเหลือคนเดียว การแข่งขันจะยุติทันที เนื่องจากไม่สามารถเล่นควิดดิชได้ต่อโดยที่มีผู้เล่นเชสเซอร์เพียงคนเดียว อ้างอิงตามหน้าที่และวิธีเล่นตำแหน่งเชสเซอร์ในหน้าแรก
   
 11. ถึงแม้นักกีฬาที่มีสายเลือดแวมไพร์จะไม่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนลูกบลัดเจอร์ก็ตาม แต่ถ้าหากโดนลูกบลัดเจอร์ชนและบีตเตอร์ไม่สามารถป้องกันได้ทัน อ้างอิงตามกติกาจะถือว่าผู้เล่นคนนั้นต้องออกจากเกมเหมือนผู้เล่นคนอื่น
   
 12. ก่อนเริ่มการแข่งขันควิดดิช จะมีการนับแต้มจากการใช้ไม้กวาดรุ่นพิเศษ เช่น รุ่นกรีนแอร์โรว์ 7 จะได้รับแต้มเพิ่มก่อนเริ่มเกม 3 แต้ม สำหรับคะแนนจากการใช้ไม้กวาด จะให้แค่กับนักกีฬาตัวจริงเท่านั้น
   
 13. หากเกิดเหตุการณ์ความเร็วของเน็ตแต่ละคนไม่เท่ากัน และทำให้ข้อความขึ้นมาบนหน้าแชทไม่เหมือนกัน การตัดสินทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับหน้าจอแชทของกรรมการเพียงผู้เดียว

กรณีอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสนามแข่ง

 1. หากลูกบลัดเจอร์นับเลข 3 วินาทีผิด เช่น กดเลข 1 สองตัวติดกัน ก็ถือว่าเป็นการนับเลขอยู่ดี หรือในกรณีที่กดเลข 3 ไม่ขึ้น จะให้ลูกบลัดเจอร์นับเพิ่มอีก 1 ครั้ง เพื่อให้ครบ 3 วินาที

       ตัวอย่างเช่น
              ลูกบลัดเจอร์ : บลัดเจอร์ Karen Mason!!!!!!
              ลูกบลัดเจอร์ : 2
              ลูกบลัดเจอร์ : 1
              บีตเตอร์       : ฟาด
              ลูกบลัดเจอร์ : 1
              กรณีนี้จะถือว่าสามารถกันลูกบลัดเจอร์ได้

              ลูกบลัดเจอร์ : บลัดเจอร์ Karen Mason!!!!!!
              ลูกบลัดเจอร์ : 2
              ลูกบลัดเจอร์ : 1
              ลูกบลัดเจอร์ : 1
              บีตเตอร์       : ฟาด
              กรณีนี้จะถือว่าไม่สามารถกันลูกบลัดเจอร์ได้

   
 2. ในกรณีที่บีตเตอร์จากอีกทีมป้องกันลูกบลัดเจอร์ให้ฝ่ายตรงข้าม จะถือว่าป้องกันสมาชิกทีมนั้นจากลูกบลัดเจอร์ได้
   
 3. ในกรณีที่คีปเปอร์สกัดลูกควัฟเฟิลที่ทีมตัวเองขว้างเข้าห่วง จะถือว่าเป็นการป้องกันลูกเข้าห่วงได้เช่นกัน
   
 4. หากผู้เล่นพิมพ์ keyword ที่ต้องใช้ผิด เช่น จาก รับ เป็น รัย จาก แย่ง เป็น แย้ง จะถือว่าข้อความนั้นเป็นโมฆะทุกกรณี และไม่มีผลต่อเกมใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทว่ามีการพิมพ์เกินมา เช่น รับน ส่งบ ขว้างส แย่งว แบบนี้จะถือว่าข้อความนั้นใช้ได้ และมีผลต่อเกม
ลิงก์ไปยังความคิดเห็น
ผู้เยี่ยมชม
กระทู้นี้จะปิดเพื่อตอบกลับในอนาคต
×
×
 • สร้างใหม่...