ข้ามไปที่เนื้อหา

ประกาศจากสถาบันเอลฟ์ประจำบ้านฯ


กระทู้แนะนำ

spacer.png

 

ประกาศจากสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้าน

( ฉบับวันที่ 11 เม.ย. 2023 | อ้างอิงประกาศ )


 

เรื่องที่ 1 ว่าด้วย การสร้างห้องเก็บของ 

            ในระยะเวลาวันที่ 12 เมษายน 00:00 น. - 20 เมษายน 2023 23:59 น. ให้ศาสตราจารย์และนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ทำการเปิดห้องเก็บของของท่านที่ โรงเก็บของ โดยให้ตั้งชื่อกระทู้ห้องเก็บของด้วยรหัสนำหน้าตาม ทะเบียนห้องเก็บของ ต่อด้วยชื่อของท่าน ซึ่งจะต้องถูกต้องตาม Display Name ของตัวเองบนเว็บบอร์ด และเป็นไปตามกฎการตั้งชื่อของโลกเวทมนตร์ ดังตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นให้เชื่อมโยงลิงก์กับโปรไฟล์ให้เรียบร้อย

 

ตัวอย่างการตั้งชื่อห้องเก็บของสำหรับนักเรียน

[HE000] ห้องเก็บของ House Elf Academy

 

ตัวอย่างการตั้งชื่อห้องเก็บของสำหรับศาสตราจารย์

[HP000] ห้องเก็บของ House Elf Academy

 

            โปรดทราบว่า ไม่อนุญาตให้โรลเพลย์ภายในพื้นที่สถาบันฯ โดยเด็ดขาด และยกเว้นกฎการเดินทางเป็นกรณีพิเศษเพื่อความสะดวกในการจัดการย้ายข้อมูล

 

หมายเหตุ: หากไม่ทำการเปิดห้องเก็บของในเวลาดังกล่าวจะมีผลให้ข้อมูลถูกลบถาวรและจะเปิดห้องเก็บของได้ใหม่อีกครั้งในเทอมถัดไปเท่านั้น

 

รายชื่อนักเรียน

1.    Again Sharehouse

2.   Aliosa Magarog

3.   Aposius Mchonde

4.   Bellarose Blanc

5.   Darryl Blossom

6.   Dorothy Blossom

7.   Eastin Blossom

8.   Gotther Fernandes

9.   Jessica Mason

10.  Marin Delacroix

11.   Myles Mason

12.  Natsumi Fukato

13.  Quinnell Lathel

14.  Yulanther

 

รายชื่อศาสตราจารย์

1.    Moneka Blossom

 

 

เรื่องที่ 2 ว่าด้วย การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงสถาบันชั่วคราว รอบที่ 2

            สืบเนื่องจากทางสถาบันเห็นว่านักเรียนหลายคนพยายามสมัครเว็บบอร์ดเข้ามาตั้งแต่รอบที่ 1 แต่เนื่องด้วยประวัติตัวละครยังไม่ผ่านดี จึงเห็นสมควรที่จะเปิดกระทู้ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์ในรอบที่ 2 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 6:00 น. - 18 พฤษภาคม 2566 18:00 น. ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ในครั้งนี้ จะเปิดให้เฉพาะนักเรียนเท่านั้น ศาสตราจารย์ท่านใดที่ไม่ได้มาลงทะเบียนตั้งแต่รอบก่อน ส่งผลให้ข้อมูลภายในห้องเก็บของเก่าถูกลบถาวร และไม่สามารถยื่นเรื่องขอกู้ข้อมูลได้อีก ตามที่เคยได้ประกาศไว้ โดยการเปิดรับสิทธิ์รอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่เปิดให้นักเรียนได้เข้ามาลงทะเบียน

 

 

เรื่องที่ 3 ว่าด้วย การปิดห้องเก็บของสำหรับนักเรียนเก่า

           สืบเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกฎการสร้างห้องเก็บของ จึงทำให้ได้ข้อสรุปว่าห้องเก็บของของนักเรียนที่จบการศึกษาเรียบร้อยแล้วจะถูกลบออกจากทะเบียน ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความเป็นระเบียบต่อระบบหลังบ้าน และเพื่อความรวดเร็วต่อการขนย้ายข้อมูล นักเรียนไม่จำเป็นต้องยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอย้ายสัมภาระเข้าตู้นิรภัย ดังนั้นสัมภาระของนักเรียนที่จบการศึกษาจะถูกโอนย้ายเข้าตู้นิรภัยโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกันกับนักเรียนที่ขอยื่นเรื่องลาออกจากสถาบัน

 

นักเรียนที่จบการศึกษา

1.  Aesop Hoffman

2. Elizabeth Fernandes

 

นักเรียนที่ยื่นเรื่องขอลาออก

1.  Bucky

2. Sayno Seifrenniar

 

           สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ข้อมูลภายในห้องเก็บของเก่าของท่านจะถูกลบออกถาวร เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักเรียน สาเหตุมาจากการถูกไล่ออก หรือ เสียชีวิต

 

รายชื่อนักเรียนที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียน

1.  Evangeline Lathel

2. Michelle Lelicea

3. Flinkanderegna Marriott

4. Flurry Marriott

5. Katherine Lathel

6. Majorie Maidel

 

 

เรื่องที่ 4 ว่าด้วย ประกาศรายชื่อศาสตราจารย์ปัจจุบันและผลการประเมินจากเทอมล่าสุด

 

รายชื่อศาสตราจารย์ปัจจุบัน

1.  Alionso Eztela

2. Filly Well

3. Moneka Blossom

4. Ralph Harding

5. Sabrina Declair (อยู่ระหว่างการพักร้อน)

6. Ulrik Odenberg

7. Xavier Declair

 

รายชื่อศาสตราจารย์ที่ยื่นใบลาออก

1. Karen Mason

2. Scarlet Saint

3. Vince Mason

 

รายชื่อศาสตราจารย์ไม่ผ่านการประเมิน ส่งผลให้ถูกปลดจากตำแหน่ง

1.  Clio Musi

2. Eredith Mason

3. Jellal Fernandes

 

เรื่องที่ 5 ว่าด้วย การตรวจสอบประวัติตัวละครของศาสตราจารย์

           ศาสตราจารย์ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ส่งรหัสผ่านตัวละครมาทางดิสคอร์ดส่วนตัวของศาสตราจารย์ใหญ่เพื่อยันยันตัวตน จากนั้นทางสถาบันจะส่งลิงก์ดอคให้ท่านนำไปแก้ไขประวัติของตัวเองให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งเป็นรายบุคคล 

 

รายชื่อศาสตราจารย์

1.  Filly Well

2. Ralph Harding

3. Ulrik Odenberg

 

           โดยทางสถาบันจะเป็นฝ่ายยื่นเรื่องตรวจประวัติตัวละครกับทางสภาและสมัครสมาชิกให้กับท่าน ทั้งนี้เพื่อปกปิดตัวตนของศาสตราจารย์แต่ละคน หากมีส่วนที่ต้องแก้ไข ทางสถาบันจะนำเรื่องไปแจ้งให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล


 

spacer.png

วาร์ริก เอเธิลแสตน

ศาสตราจารย์ใหญ่


ลิงก์ไปยังความคิดเห็น
  • 3 สัปดาห์ ต่อมา...

spacer.png

 

ประกาศจากสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้าน

( ฉบับวันที่ 10 พ.ค. 2023 | อ้างอิงประกาศ )


 

เรื่องที่ 1 ว่าด้วย เก็บตกการเปิดห้องเก็บของสำหรับนักเรียน

            นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงสถาบันชั่วคราวที่กระทู้ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงสถาบันชั่วคราว (เฉพาะนักเรียน) ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2023  06:00 น. - 18 พฤษภาคม 2023 18:00 น. 

 

1. Alena Declair

2. Augustine Dorsey

3. Charlie Dean

4. Ionery East

5. Jaella Blossom

6. Kateryna Fernandes

7. Keihroine Marriott

8. Kururuki Blossom

9. Laurent Blossom

10. Leonard

11. Mabel Mason

12. Miki Marriott

13. Morgan Martinez

14. Novales Caterer

15. Peony

16. Theolonius Chevalior

17. Yarlung Blossom

 

            ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ในครั้งนี้ จะเปิดให้เฉพาะนักเรียนเท่านั้น ศาสตราจารย์ท่านใดที่ไม่ได้มาลงทะเบียนตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ข้อมูลภายในห้องเก็บของเก่าถูกลบถาวร และไม่สามารถยื่นเรื่องขอกู้ข้อมูลได้อีก ตามที่เคยได้ประกาศไว้ โดยการเปิดรับสิทธิ์รอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่เปิดให้นักเรียนได้เข้ามาลงทะเบียน

 

 

เรื่องที่ 2 ว่าด้วย การเปิดห้องเก็บของสำหรับนักเรียนรอบเก็บตก

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2023 19:00 น. - 25 พฤษภาคม 2023 23:59 น. เปิดให้นักเรียนดำเนินเรื่องการเปิดห้องเก็บของ รายละเอียดจะตามมาภายหลังในวันที่ 19 พฤษภาคม 2023


 

spacer.png

วาร์ริก เอเธิลแสตน

ศาสตราจารย์ใหญ่

ลิงก์ไปยังความคิดเห็น
  • 2 สัปดาห์ ต่อมา...

spacer.png

 

ประกาศจากสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้าน

( ฉบับวันที่ 20 พ.ค. 2023 | อ้างอิงประกาศ )


 

เรื่องที่ 1 ว่าด้วย การสร้างห้องเก็บของ 

            ในระยะเวลาวันที่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2023 19:00 น. - 25 พฤษภาคม 2023 23:59 น. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ทำการเปิดห้องเก็บของของท่านที่  โรงเก็บของ  โดยให้ตั้งชื่อกระทู้ห้องเก็บของด้วยรหัสนำหน้าตาม ทะเบียนห้องเก็บของ ต่อด้วยชื่อของท่าน ซึ่งจะต้องถูกต้องตาม Display Name ของตัวเองบนเว็บบอร์ด และเป็นไปตามกฎการตั้งชื่อของโลกเวทมนตร์ ดังตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นให้เชื่อมโยงลิงก์กับโปรไฟล์ให้เรียบร้อย

 

ตัวอย่างการตั้งชื่อห้องเก็บของ

[HE000] ห้องเก็บของ House Elf Academy

 

            โปรดทราบว่า ไม่อนุญาตให้โรลเพลย์ภายในพื้นที่สถาบันฯ โดยเด็ดขาด และยกเว้นกฎการเดินทางเป็นกรณีพิเศษเพื่อความสะดวกในการจัดการย้ายข้อมูล

 

หมายเหตุ: หากไม่ทำการเปิดห้องเก็บของในเวลาดังกล่าวจะมีผลให้ข้อมูลถูกลบถาวรและจะเปิดห้องเก็บของได้ใหม่อีกครั้งในเทอมถัดไปเท่านั้น

 

รายชื่อนักเรียน

1. Yarlung Blossom
2. Kururuki Blossom
3. Jaella Blossom
4. Peony
5. Kateryna Fernandes
6. Charlie Dean
7. Ionery East
8. Laurent Blossom

 

 

 

spacer.png

วาร์ริก เอเธิลแสตน

ศาสตราจารย์ใหญ่

ลิงก์ไปยังความคิดเห็น
  • 5 เดือน ต่อมา...

spacer.png

 

ประกาศจากสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้าน

( ฉบับวันที่ 7 พ.ย. 2023 )


 

เรื่องที่ 1 ว่าด้วย การพ้นสถานะการเป็นนักเรียน

            นักเรียนที่สมัครเข้ามาในเว็บไซต์ไม่ทันกำหนดการตามประกาศ (10 มิถุนายน 2023) จะพ้นสถานะการเป็นนักเรียนของสถาบันเวทมนตร์และศาสตร์ชั้นสูงเอลฟ์ประจำบ้าน เนื่องด้วยการสมัครสมาชิกไม่ทันกำหนดการ ส่งผลให้สมาชิกมีสถานะเป็นผู้เสียชีวิต

 

นักเรียนจากบ้านยูล

      - Leonard

 

นักเรียนจากบ้านออสทารา

      - Miki Marriott

      - Purple Mason

      - Theolonius Chevalior

 

นักเรียนจากบ้านมาบอน

      - Keihroine Marriott 
      - Augustine Dorsey
      - Abigail Mason

 

เรื่องที่ 2 ว่าด้วย แจงผลการเลื่อนชั้นปี  ใบรับรองผลการเรียน  และใบประกาศนียบัตร

            นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนและการอนุมัติการเลื่อนชั้นปีของตนเองได้ที่ ใบรับรองผลการเรียน โดยมีเรื่องจะแจกแจงให้นักเรียนแต่ละชั้นปีทราบดังนี้

      นักเรียนที่จบชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 จะได้รับใบรับรองการผ่านวิชาเลือกที่ตนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น

      นักเรียนที่จบชั้นปีที่ 3 จะได้รับใบรับรองการผ่านวิชาบังคับขั้นพื้นฐาน และวิชาเลือกที่ตนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น

      - นักเรียนที่จบชั้นปีที่ 5 จะได้รับใบรับรองการผ่านวิชาบังคับขั้นสูง และวิชาเลือกที่ตนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น

      - ขอให้คุณ Elizabeth Fernandes ส่งอีเมลของตนเองมาทางดิสคอร์ดส่วนตัวผม (w.athelstan) เพื่อรับใบประกาศนียบัตร

 

            หากมีข้อผิดพลาดประการใดให้แจ้งมาทางดิสคอร์ดโลกเวทมนตร์ หรือ ดิสคอร์ดผมโดยตรง (w.athelstan)

 

 

spacer.png

วาร์ริก เอเธิลแสตน

ศาสตราจารย์ใหญ่

ลิงก์ไปยังความคิดเห็น
×
×
  • สร้างใหม่...